نکته کلیدی 2

تقسیمات کالبدی شهر به ترتیب شامل : واحد مسکونی، کوچه یا گروه مسکونی ، کوی یا واحد همسایگی ، محله ، برزن ، ناحیه ، منطقه.

مدیر سایت : مهرداد کیهانفر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

beton barbekü