زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 آری، آینده سازان کشور عزیزمان ایران ،هرزگاهی ناامیدی در اثر مسائل روز مره چنان بر ما ایرانیان چیره می شود که احساس می کنیم دیگرتوان هیچ حرکتی را نداریم ولی در عین حال خصلتی داریم که ترک آن موجب مرض است ، وآن آسوده ننشستن و بی تفاوت نبودن به مسائل اطراف ، هرچند کم ، میخواهیم برای کشورمان مفید باشیم، با کوچک ترین افتخاری برای کشور مانند بچه ها اشک از چشمانمان جاری میشود و البته خصلتهایی بدی هم داریم و آن فراموشی است ،فراموش میکنیم که روزی میخواستیم فقط مفید باشیم ولی متاسفانه به دنبال مهم بودن هستیم !سخن کوتاه ،بدون هیچ طول و تفسیر ، مکان مجازی ایجاد نموده ایم که در آن به مسائل بافتهای شهری می پردازد ، همه کم و بیش میدانیم که فعالتهای بسیاری در آن جاری است ولی بعضا بنظر می رسد در آنها به بخشی از نیاز های مقطعی ساکنین پرداخته شده و بطور همه جانبه وبلند مدت برنامه ریزی وجود ندارد .شاید مجریان همه به نوعی از سیاستهایی پیروی می کنند که حاصل خرد جمعی و تجربه نبوده و یا شرایطی وجود نداشته که بدون وابستگی های مالی وسیاسی ،کسانی به نقد اقدامات بپردازند و نسبت به بازخورد اقدامات اظهار نظر کارشناسی نمایند ؛ شاید هم بر عکس باشد و همه چیز بر اساس برنامه های کلان و راهبردی در حال انجام است ولی به دلیل اطلاع رسانی ضعیف و کم اثر دچار انحراف شده و نه تنها به نتایج پیش بینی شده نرسیده بلکه باعث بی اعتمادی و اتلاف ظرفیتها و استعدادهای کشور شده است.به هر تقدیر امید است با مشارکت های فکری و علمی بدون توجه به اینکه منافع این مشارکت به نفع چه اشخاصی خواهد بود و با اندیشه اینکه نتیجه آن باعث استفاده بهینه از ظرفیتها و استعداد های کشوردر اثربالا رفتن ظرفتهای مدیریتی و مهارتی خواهد شد ،آنچه برایمان مقدور است در طبق اخلاص گذاشته و پیش قدم در ارائه نظرات وتجربیات باشیم.

  در پایان ای یاوران همیشگی وطن عزیز مان ایران ،می توانید با ارائه حداقل یک نظر ،پیشنهاد و یا مقاله به عضویت این پایگاه، ضمن افزایش ارزش تخصصی در ساختار مدیریتی و علمی آن مشارکت نمائید.

احیای-بافت-شهری-محله-güertel-وین-اتریشاحیای بافت شهری در سطح شهر وین با استفاده از توان ها و پتانسیل های ارائه شده برای بهبود کاربری شهر،محرکی بود برای تحول در بافت شهری قدیمی وین   تصویر اول : تصویر ماهواره ای محله گرتل در وین (بالا...
برنامه ریزی ،فرآیندی برای تصمیم سازی با آینده نگری در جهت دست یافتن به اهداف مشخص...
برنامه ریزی ،فرآیند است برای ثصمیم سازی با آینده نگری در جهت دست یافتن به اهداف مشخص...
تقسیمات کالبدی شهر به ترتیب شامل : واحد مسکونی، کوچه یا گروه مسکونی ، کوی یا واحد...
در جامعه روستایی، برخورد ها چهره به چهره است وهمه خانواده ها دارای ارزشهای مشترک...

نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره

 

 


درباره شهر الجزیره

الجزیره پایتخت الجزایر و بزرگترین شهر این کشور می باشد. بر اساس سرشماری سال 2009 جمعیت شهر در حدود 3500000 نفر است و برآورد می شود که در سال 2010 در حدود 3574000 باشد. به آن الجزیره سفید نیز می گویند که به دلیل ساختمانهای سفید آن است که از دریا به صورت درخشان نمایان است. الجزیره در ساحل غربی خلیجی کوچک در دریای مدیترانه جای دارد. بخش مدرن شهر همسطح ساحل ساخته گردیده و بخش کهن شهر بر فراز تپه ای در پشن بخش نوین می باشد و دارای ارگ می باشد و به آن قصبه می گویند.

مساحت الجزایر 809 کیلومتر مربع می باشد.

b 400 308 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 1


موقعیت منطقه الحامه

الحامه در مرکز شهر الجزیره و در نزدیکی ساحل می باشد.

b 400 271 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 2

b 400 235 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 3

مشکلات موجود


- توسعه فعالیتهای صنعتی در کنار سواحل تاثیرات منفی بر محیط زیست دارد.

- منابع طبیعی به طور نامناسبی توزیع گردیده و محدود و در معرض خطر می باشند.

- منطقه از نظر بهداشت و سلامت همگانی روز به روز وخیم تر شده و نارساییهایی در مدیریت طراحی شهری دیده می شود.


b 400 230 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 4

اقدامات نوسازی شهری در الحامه

منطقه الحامه موضوع یک پروژه نوسازی شهری در مرکز الجزیره می باشد که می بایست بر اساس آن به یک منطقه مرکزی تجاری در کنار ایستگاه راه آهن تبدیل شود. آنچه که برنامه ریزی شده است یک مرکز اقتصادی در الجزیره با برجهای تجاری، پارکینگ، مراکز خرید، مناطق مسکونی با کیفیت با امکانات تفریحی می باشد.

ساختمانهای شیشه ای برای ساختمانهای مرکزی بانکها در کنار خیابانهای اصلی منطقه در سالهای اخیر شکل گرفتند. برجهای تجاری اما در نزدیکی و همسطح پل فوسیلی می باشند. دیگر ساختمانها اکنون در نزدیکی کتابخانه ملی در الحامه در حال ساخت هستند. در طرح دو بلوار پیش بینی شده است که کتابخانه و کاخ را در تنگنا قرار می دهد. ساختمانهای قدیمی نیز تخریب می شوند و ساکنان آنها به ساختمانهای نوساز جابجا می گردند. مساحت منطقه پروژه برای تمام این توسعه ها 20 هکتار می باشد.

طراحی این پروژه علاقه مندی همگانی مبنی بر جابجایی مرکزیت تجاری شهر را دربر دارد. این طرح ضمیمه به طرح جامع طراحی و توسعه شهری الجزیره می باشد که در سال 1995 توسط دولت تصویب گردید. طرح توسعه منطقه ای اقداماتی را دربردارد که فعالیتهای نامناسب برای یک مرکز شهر را متوقف می نماید. همچنین سازه هایی را شامل می شود که موازی خط ساحلی و راه آهن ساخته می شوند. مشاغل و حرفه های گوناگون مورد نیاز در منطقه نیز در طرح توسعه تعریف شده است. مساحتی در حدود 13 هکتار نیز می بایست به ایجاد مراکزی برای شورای ملی در الجزیره اختصاص داده شود. اقدامات برای ویران کردن کشتارگاه شهر نیز در سال 2004 آغاز گردید.

این بخش همچنین از نظر حمل و نقل و آمد و شد به طور کامل پشتیبانی می شود. وجود ایستگاه راه آهن در در دست توسعه دوباره می باشد و چندین ایستگاه تراموا و مترو نیز این خدمات را کامل تر می کند.

بنابراین طرح توسعه دوباره شهر الجزیره با تاکید بر بخش تجاری و گردشگری، به شهر یک بعد جهانی می بخشد که این کار از طریق امکانات خدمات همگانی، فضاهای تفریحی و افزایش هتلها و امکانات اقامتی لوکس صورت می گیرد.

b 400 304 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 5

b 400 197 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 6

نقاط ضعف طرحهای توسعه ای


نقاط ضعف طرحهای توسعه ای در الجزیره

- امروزه گفته می شود که آزانسهای بخش عمومی در الجزیره در همکاری با طرحهای شهری نقش کمرنگی دارند.

- نبود یک طرح کلی برای تمام منطقه خلیج الجزیره

- فقدان یک بدنه نظارتی و همکاری کننده که بتواند یک رویکرد منسجم شهری را بسط دهد و جایگزین استدلالهای بخشی گردد و بتواند با سرمایه گذاران بخش خصوصی مذاکره کند.

- کناره گیری گروه عمار از طرحهای شهری نشان دهنده ی ضعف آژانسهای بخش عمومی و ضعف قراردادهای پیمانی می باشد.


b 400 362 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 7

نتیجه

این نمونه موردی به روشنی نشان می دهد که گرایشهای کنونی برای توسعه شهرها از طریق پروژه های گوناگونی شهری با تمرکز بر جذب سرمایه گذار و گردشگر و با مفهوم توسعه جهانی به زیان رقابت درونی و توسعه پایدار اجتماعی و برابریهای اقتصادی می باشد. با این همه، افزایش پروژه های شهری در الجزیره، اگرچه دارای پیوستگی با هم نیستند، نشان دهنده علاقه به تغییر شهربا تمرکز بر قابلیتهای این پایتخت مدیترانه ای می باشد.


b 400 349 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 8


 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

barbekü