ایران

طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده عاشق آباد

 


معرفی پروژه

asheghabad
منطقه:                                     ۱۲ 
مساحت:                             ۱۹/۱۰۶ هکتار
مساحت الویت اول:              ۶ هکتار
موقعیت:
منطقه دوازده شهرداري واقع در شرق خيابان امام خميني
مشخصات:
- بافت فرسوده با پيشينه روستائي 
- کالبد فرسوده
- معابر کم عرض و فاقد انتظام
اهداف

۱. نوسازي بافت فرسوده به صورتي که يک ساختار کالبدي پايدار و منظم و متناسب با شرايط محلي شکل گيرد.
۲. تامين خدمات مورد نياز شامل فضاي سبز ، پارکينگ ، ورزشي ، آموزشي و فرهنگي و ...
۳. ارتقاء کيفيت زيست محيطي ( شامل ايجاد تعادل بين سطوح کاربريها ، رفع معضلات اجتماعي و پالايش فعاليت هاي موجود )
۴. ايجاد جريان نوسازي در بافت فرسوده از طريق اجراي الگوي نوسازي و محرک توسعه
روش اجرا

۱. مشاركت مردمي
۲. سرمايه گذاري : بخش خصوصي ، شهرداري ، دولت
اقدامات

انجام مطالعات و تهيه طرح تفصيلي ويژه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

beton barbekü