ایران

ساماندهی محور تاریخی شهشهان اصفهان(حمام قاضی)

 


معرفی محور

یکی از محورهای قدیمی و تاریخی شهر اصفهان محور شهشهان واقع در شمال مسجد جامع عتیق می باشد که از خیابان ابن سینا شروع و به مسجد جامع و سپس میدان عتیق ختم می گردد که در طول مسیر خود عناصر شاخصی چون حمام قاضی ،محله و بقعه شهشهان ،مجموعه خانه های تاریخی قزوینی (که اکنون محل دفتر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری می باشد)مجموعه خانه های تاریخی تمیزی (که متعلق به شرکت عمران وبهسازی شهری ایران است)مجموعه خانه های تاریخی امام جمعه که در تملک سازمان میراث فرهنگی است و بازارچه علامه مجلسی و کتابخانه ومقبره علامه مجلسی و نهایتا" مسجد جامع اصفهان را شامل می گردد.
احیا این محور بسیار ارزشمند و تاریخی بر اساس توافق بعمل آمده با شهرداری منطقه 3 اصفهان از محل اعتبارات بازگشایی معابر در دست اجرا قرار گرفت که کف سازی و بدنه سازی بازارچه حمام قاضی از ابتدای پاییز سال 1387 شروع شده.کل مسیر 800 متر می باشد که تا کنون30 متر طاق و 50 متر بدنه سازی در این مسیر انجام گرفته است.

yadman
1a
IMG 2449-ok
مشکلات بافت


-    عدم پاسخگویی کالبد قدیم برای عملکرد های امروز

-    فرسودگی بسیار زیاد

-    خالی شدن بافت از مردم بومی و آشنا به بافت از این مناطق

-    عدم دسترسی روان و راحت به عناصر بافت

-    کمبود بسیاری از فضاهای مورد نیاز مثل پارک و ...

-    عدم رعایت بهداشت عمومی به دلایل مختلف

-    تبدیل شدن برخی از مخروبه ها به پاتق افراد معتاد و فاسد

-    تبدیل شدن برخی از مخروبه ها به محل دفع زباله و نخاله

-    عدم وجود امنیت جانی در کنار برخی از بناها به دلیل سازه های معیوب بناها

-    نگاه نادرست رسانه های مختلف به این مناطق ونشان ندادن ارزشهای آن

-    عدم جوابگویی تأسیسات زیر بنایی شهر به دلیل پوسیدگی تأسیسات یا افزایش جمعیّت

-    و بسیاری از معضلات دیگر

 
اهداف

اهداف کلّی در سطح کلان شامل :

-    احیاء بخشی از بافت شمال مسجد جامع شهر

-    ایجاد باززنده سازی و سرزندگی درون بافت

-    حفظ و نگهداری برخی از بناهای بافت

-    سودآوری پروژه ای چند منظوره در بافت

-    ایجاد میل و رغبت در شهروندان برای سرمایه گذاری در بافت

-    رشد اقتصادی قیمت زمین در بافت ، جهت بهره مندی بهتر مردم از زمینهای بایر

-    ساماندهی فضاهای عمومی و معابر در بخش شمالی مسجد جامع

اهداف خرد شامل :

-    تأمین فضاهای اقامتی و گردشگری جهت رفع نیازهای مسافران و گردشگران

-    رفع کمبودهای مختلف خدماتی

-    اتّصال و ارتباط پروژه های مختلف اقامتی و گردشگری درون بافت شهشهان

اقدامات

-    ایجاد مرکز خدماتی محلّه ورفع نیازهای ساکنین محل و اتّصال آن به بازار شهر

-    ایجاد فضای سبز محلّه ای جهت رفع بخشی از کمبودهای آن

-    تأمین پارکینگ درون بافت

-   تعریف پروژه های متعدد در محور

مجموعه اقامتی -گردشگری شهشهان


موقعیت پروژه:
-    امکان دید وسیع به مسجد جامع ، منار مسجد علی ، مسجد شیخ لطف الله ، مسجد امام ، عالی قاپو و مدرسه چهارباغ در یک دور منظر (سیلوئت) شهری از روی بام مجموعه 

1 copy
7
3
اقدامات:
  درآغاز کار ، شرکت اقدام به خرید مجموعه ای از بناهای تخریبی و زمینهای ویران در کوچه های بن بست محلّه نمود که در مجموع از اتّصال حدود ده زمین و منزل متروکه ، زمین اولیّه آماده شد. با بررسی های بعدی ، زمینهای دیگری که در پروژه با تشخیص کارشناسان مشاور و طراح ضروری بود ، خریداری گردید.با بررسی روی خود بناها معلوم شد که دراین میان ، چهار خانه دارای ارزش نسبی معماری هستند.

ایدۀ اولیّۀ طرح حفظ ارزشهای بافت و معماری دورۀ قاجار ، دید به مسجد جامع و دیگر بناها از طریق تراسهای مختلف ، بام بنا و فضاهای باز ، تأکید بر هندسۀ معماری موجود بناهای قاجاری و همچنین توجّه به عکس هوایی شهر در سال 1335 شکل گرفت.

چهار بنای ارزشمند قاجاری در بخش میانی زمین قرار داشت و بخش نوساز را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می نمود. از میان دسترسی های موجود ، دسترسی همجوار مسجد (درکنار ورودی شمالی مسجد جامع) و بازار از اهمیّت خاصّی برخوردار بودکه ورودی اصلی و فضاهای خدماتی مجموعه ، مثل رستوران درکنار آن در بخش جنوب شرقی زمین شکل گرفت. دربخش جنوب غربی و شمال زمین ، بیشتر فضاهای اقامتی و استراحت که همان اتاقها و سوئیتها بود قرار گرفت.
                                                                                                               
 مراحل انجام کار

پروژۀ مجموعه اقامتی شهشهان در سه مرحلۀ کلّی به شرح زیر پیش بینی شد :

مرحلۀ اول : مرمّت و احیاء بناهای تاریخی

زیر بنای کلّ بناهای تاریخی حدود 1500 مترمربع شامل 15 باب اتاق جهت پذیرایی و همچنین فضاهای خدماتی مربوطه می باشد.

مرحلۀ دوم: این مرحله خود شامل دو قسمت است. قسمت اول  کار ساخت بخشهای نوساز شمالی و جنوبی پروژه جهت راه اندازی هتل به وسیلۀ ترکیب با خانه های تاریخی است. زیر بنای بخش نوساز حدود 7500 مترمربع شامل 89  اتاق و سوئیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز و پارکینگ می باشد. قسمت دوم شامل ساخت مرکز خدماتی محلّه و پارکینگ و کف سازی و جداره سازی اطراف پروژه جهت ساماندهی معابر و اتّصال پروژه به بازار و مسجد جامع است. سطح فضاهای باز طراحی شده و مرکز خدماتی محلّه حدود 9000 متر مربع می باشد.

مرحلۀ سوم : این مرحله برای رسیدن به اهداف کلّی کار بوده است. که شامل توسعه های آتی پروژه بوده و بر اساس نیازهای پروژه و اهمیت های آن ، دو اولویّت توسعه برای  پروژه دیده شده است. اولویّت اول برای رسیدن خود مجموعۀ اقامتی به ظرفیت نهایی و رفع کمبود های آن است.
پس از توسعۀ  اول ، این مجموعه به حدّاکثر ظرفیت خود رسید. زیر بنای توسعۀ اول حدود 6500 متر مربّع با  117 باب سوئیت و اتاق می باشد. ظرفیّت کلّ مجموعه برای پذیرایی از حدود 550  مسافر و گردشگر است.
اولویت دوم مربوط به اهداف کلّی پروژه یعنی احیاء بافت شمالی مسجد جامع است. این بخش توسعه ، ساماندهی و احیاء تمامی منازل مسکونی شمال مسجد تا مرکز خدماتی محلّۀ شهشهان را شامل می شود. برای خانه ها باید طرح مناسب وهماهنگ با  بافت تهیه و حتی به عنوان الگو ، برخی از آنها  با مشارکت مردم ساخته شده است.
در مجموع سطح کلّ مجموعۀ پروژه به انضمام فضاهای خدماتی همجوار و فضاهای باز آن در حدود 27000  متر مربع می باشد.

5
دراین پروژه نیز برای شناخت از فرم بافت ، تناسبات حیاطهای مرکزی ، رواقها و ساباطهای موجود در اطراف پروژه وضعیّت خانه ها نسبت به یکدیگر و نظام حدودی ارتفاعی آنها از این عکس و عکسهای سالهای بعد استفاده شد.
چهار خانۀ دوران قاجار که تفاوتهایی از نظر سال ساخت و نوع معماری و ... دارند ، به عنوان ایدۀ اولیّه طرح انتخاب شدند. اصول و مبانی معماری و شهرسازی دوران قاجار به عنوان روش کار و سیستم نظام دهندۀ طرح انتخاب شد. برای شناخت بیشتر معماری دورۀ قاجار ، تحلیل هایی بر روی خانه های قاجاری چون تناسبات بنا واجزای آن ، کلیّت ، هندسه ، سیرکولاسیون ، پر و خالی ، سازماندهی ، فرمهای حذفی و الحاقی ، تکراری و مجرّد و ... انجام گرفت. پس از آن  الگوهایی برای مجموعه های اقامتی با توجّه به نیازها و شکل کالبد برگزیده شد.

دسترسی هاو نفوذهای فیزیکی به سایت

3
 با بررسی دیدها از درون سایت به اطراف و نفوذهای فیزیکی و بصری به سایت ، همچنین بررسی امکان ارتباطات فیزیکی خود خانه های تاریخی با یکدیگر ، جانمایی های اولیّه صورت گرفت. با شناخت هندسه بناهای قاجاری در وضع موجود ، همان هندسه برای گسترش بناها استفاده شد. نقشه هندسۀ کل  مجموعه در ارتباط با خانه های تاریخی ارائه شده است.

به دلیل مشکلات فراوان در بافت از لحاظ ارتفاعی ، رعایت حریم های مسجد و بازار از یک طرف و عمق کم شبکه فاضلاب در محدودۀ پروژه از طرفی دیگر باعث شد بنا در دو طبقه همکف و اول طراحی شود  و از زیر زمین تنها برای برخی فضاهای خدماتی مانند انباریها و پارکینگ استفاده گردد.

امکان ارتباط فیزیکی بنا های تاریخی


2
مجموعه تمییزی


موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- کوی حمام قاضی- کوچه مسجد شمس
اعیانی:1246 مترمربع
عرصه:1176 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
نوع ملک :خانه تاریخی

این بنای تاریخی در مجموعه اقامتی حمام قاضی متعلق به دوره قاجاریه با عرصه معادل1176مترمربع و اعیانی 1246مترمربع است که مرمت آن در ابتدای سال 88 به پایان رسیده و هم اکنون بعنوان دفتر شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی مورد بهره برداری است .

tamizi
خورشید


موقعیت:اصفهان-خيابان ابن سينا-کوچه ميرعلاالدين-فرعي سوم-خانه خورشيد
اعیانی: 648 مترمربع
عرصه :519  مترمربع
کارفرما :شرکت عمران و مسکن سازان  استان اصفهان

khoshid
khorshid2 copy
طراح(مشاور): دفتر فني شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
مجری : شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری :اقامتي
نوع ملک :نوساز به سبک سنتی

اين پروژه با زيربنايي معادل648 مترمربع به بهره برداري رسيده است.

گالری

{becssg}tjrir/oms/esf/shahshahan{/becssg}


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

beton barbekü